Yasaklı Ürünler Listesi

Yasaklı Ürünler Listesi

Yasaklı Ürünler Listesi

bursailan.com.tr'de ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:


Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar


T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye (“Şirketimiz”) tebliğ edilen 25.04.2014 tarihli bilgilendirme yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.


İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:


1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu


Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik


Kültür ve Tabiat Varlıkları


Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimiz tarafından yönetilen bursailan.com.tr'de devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.


2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu


Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı


Kuru sıkı, saçma atan havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, silah aksesuarlarının (Airsoft için üretilmiş onalar hariç taşıma kılıfı vb.) ve Airsoft, ürünleri dahil silahlara monte edilen aksesuarlarının (Dürbün,lazer, tüfek, tabanca feneri, kama vb. ) saçma atan havalı tabancaların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın ve askeri kıyafetin veya aksesuarının, kollu kuvvetlerine ait kıyafetlerin veya aksesuarlarının (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının, üniformalar, airsoft için üretilmiş olanlar dahil hücum yelekleri), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş tutmaz vb.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp amaçlı çakıların ve bıçakların, Sanayide kullanılan bıçakların (Döner Bıçakları vb.) satışına izin verilmektedir. Oyuncak kılıçlar ile dekoratif amaçlı kılıçların satışı da sadece imitasyon tahta/plastik olması, açıklamada "Kesici özelliği yoktur tahtadandır/plastiktir ve dekoratif amaçlıdır" yazması ve yakından  resminin çekilmiş olması şartı ile satışına izin verilmektedir.


İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.


6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun


 


Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler


Av ve taş barutları, tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. havai fişek, oyun, eğlence kapsamında satılan ürünlerin satılmak istenilen miktarın gramajının yazılması gerekmektedir.


Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir.


87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük


Bandrolsüz Ürün Satışı


Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.


Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu


Alkollü İçecek Ve Tütün Mamülleri


Alkol ve tütün mamullerinin bursailan.com.tr üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.


Bahsi geçen yasağa dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları aşağıdaki gibidir.


4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu


4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun


Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler


Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.


İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu


Replika Ürün satışı


Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.


Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.


6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu


Belge Satışı


Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin bursailan.com.tr  üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.


Trafik Aygıtları ve Plaka


Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.


Fon & Hisse Senedi


Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.


Organ


İnsan organlarının satışı yasaktır.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.


2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun


 Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

bursailan.com.tr üzerinde ücretli evcil hayvan satışı ve satışı, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satışı yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu


Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 


Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri


Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.


Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik


Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri


Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.


İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.


ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASIİLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


 

Kişilik Hakları


Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların bursailan.com.tr üzerinden satışı yasak olup bursailan.com.tr üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.  


Telsiz Ürünleri


Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı bursailan.com.tr üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.


5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu


Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik


Etkinlik Biletleri


Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin bursailan.com.tr üzerinden satışı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu bağlamda dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir.


-          Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.


-          Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.  


-          Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satışı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış Şirketimiz tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili hesap sahibinin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve hesabı durdurulabilir.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.


7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun


Ortak Arama


Şirketimiz tarafından yönetilen sahibiden.com üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.


İkinci El İç Çamaşırı Satışı


Şirketimiz tarafından yönetilen bursailan.com.tr üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satışına izin verilmemektedir.


İlaç Satışı


Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.


1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu


Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği


Siyasi İçerikli Ürünler


Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.


Evcil Hayvan Satışı


bursailan.com.tr üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde hesaplar durdurulur.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.


5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu


Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği


Kredi Kartı İle Taksitli Satışlar


Gıda, kozmetik ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.


Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sırlanabilecektir.


5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu


Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik


Promosyon Ürünler


Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.


Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler


Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, bursailan.com.tr üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir. 


Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları


Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin bursailan.com.tr üzerinde satışı yasaktır.


GÜBİS Platformunda Satışı Yasaklanmış ve Toplantılma Kararı Alınmış Ürünler


Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) platformunda satışı yasaklanmış veya toplatılma kararı alınmış ürünlerin satışına izin verilmemektedir. 


Diğer Yasaklı Ürünler


İşitme Cihazları

Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları

Yasaklı yayınlar

Enerji İçecekleri

Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler

Numaralı gözlük, lens satışları

Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları

Sanal para satışları

Forex İşlemleri

Dinleme cihazları, böcekler

Her türlü uyuşturucu maddeleri

Elektronik sigara, elektronik nargileler

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )

Çalıntı ürünler

Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar

Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)

Emniyet Kemeri Adaptörü

Mezar yeri satışları

Tedavüldeki paraların satışı

Göktaşı satışı

Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)

Olduklarından farklı görünen çakmaklar (şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, bombalar,saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmaklar)

AlbanianArabicAzerbaijaniBelarusianBulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishSwedishTurkishBosnian