Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

1. Tanımlar:
İşbu sözleşme, sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ve açıklamalardan oluşan bursailan.com.tr Kullanıcı Sözleşmesi (hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),  www.bursailan.com.tr sitesine ( bundan böyle kısaca ( bursailan.com.tr olarak anılacaktır) kayıt sırasında "Kullanıcı"nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Kapsam:
İşbu sözleşme bursailan.com.tr’nin internet üzerinden bireysel ve kurumsal kullanıcıların, pazarlamasını yapmak istedikleri  çeşitli  ilanları www.bursailan.com.tr web sitesinde de yayınlanması ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır.

3. Hak ve Yükümlülükler:
3.1. Kullanıcı, bursailan.com.tr'de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vs. niteliğinde olmadığını, tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Kullanıcı" ayrıca bursailan.com.tr üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak bursailan.com.tr'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Kullanıcı, bursailan.com.tr'nin site'de Kullanıcı'lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı bursailan.com.tr’nin, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

3.3. Kullanıcı, Site üzerinden bursailan.com.tr’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında bursailan.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Kullanıcı, Site'ye yüklediği bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği  satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

3.5. Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, Site'de belirtilen tüm şart ve koşullara, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site'ye kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı'nın Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.6. bursailan.com.tr yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

3.7. bursailan.com.tr, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme, Kullanıcılar'ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

4. Hizmet Koşulları:
4.1. bursailan.com.tr’nin sunacağı hizmetler yıllık veya farklı periyotlarda geçerli olacağından, müşterinin talep edeceği her hizmet için farklı bedel ve koşullar geçerli olacaktır. bursailan.com.tr bu hizmetlerinin bedellerinde ve içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

4.2. bursailan.com.tr'den alınan herhangi bir hizmet, paket süresini doldurana dek oluşabilecek fiyat ve içerik değişikliklerinden etkilenmez. Tahsil edilen üyelik ücreti hiçbir suretle iade veya iptal edilmez.

5. Kullanıcı Paneli: Kurumsal kullanıcı firmanın abonelik bedelini belirtilen sürede ödememesi durumunda veya Site Kullanım Kurallarını ihlal etmesi halinde, aldığı tüm hizmetler kullanıma kapatılır. Kullanıcı panelinin tekrar kullanıma açılması için müşterinin abonelik bedelini ödeyerek üye panelini yeniden aktif hale getirmesi talep edilir. (Ödeme yapılmadığından veya süresi dolmuş üyeliklerin hizmete kapatılması nedeniyle doğacak anlaşmazlıklardan bursailan.com.tr sorumlu değildir.)

6. Üyelik Kullanım Bilgileri: bursailan.com.tr kullanıcı kaydı oluşturan tüm üyelere şifre ve kullanıcı isimlerinin bildirimi veya şifre değişikliklerini yalnızca elektronik posta yoluyla iletilir. İrtibat için verilecek telefon veya faks numaraları yalnız acil durumlarda kullanılacak, bu durumlarda üyelerin şifre onayı sağlanmadıkça talepler işleme alınmayacaktır.

7. Ödemeler ve Tazminatlar:
7.1. Kullanıcılar bursailan.com.tr ile  ilgili hizmetlerine istinaden ileteceği teklifte belirtilen bedeli Kredi Kartı veya Banka Havale/EFT kanalı ile ödemekle yükümlüdür.

7.2. Tarafların site üyeliğinde belirtikleri ve iletişim bilgileri olarak kaydettiği bilgiler tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği taktirde, bu adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır. 

7.3. bursailan.com.tr'de 18 yaşından küçük kişiler ödeme yapamaz.  yaptığınız ödemelerinizi yalnızca kredi kartınızla veya EFT/Havale yoluyla yapabilirsiniz.  elinde olmayan ve ön görülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, vs.) dolayı tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

7.4. İşbu sözleşmenin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hal mercii T.C. İstanbul Mahkemeleridir. 

8. bursailan.com.tr Güvenlik:
8.1. bursailan.com.tr kredi kartı bilgilerinizi yalnızca abone paketi ya da vitrin ödeme işlemi gerçekleştirilirken kullanır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutmaz. 

8.2. Bilgilerinizin gerçekten bursailan.com.tr'ye gönderilmesini güvence altına alarak, güvenliğinizi SSL Secure sistemi kullanarak sağlar. Tüm bilgiler 256 bit ile şifrelenir ve korunur.

9. bursailan.com.tr Fikri Mülkiyet Hakları:
9.1. bursailan.com.tr internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan bursailan.com.tr .sorumlu değildir. 

9.2. bursailan.com.tr işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. 

9.3. bursailan.com.tr internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim ve alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. 

9.4. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitenin genel dizaynı tamamı veya bir kısmı aynı kalmak şartı ile birbaşka site ismi altında yayınlanamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. bursailan.com.tr burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

10. Gizlilik:
10.1. bursailan.com.tr üyelik kaydı aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi bursailan.com.tr’nin görevidir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler işbu sözleşme'de belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

10.2. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için bursailan.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

10.3. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz, çeşitli  ilanlarınızı yayına almak, hizmetlerimizi sunmak, abone paketi ödemelerinizi gerçekleştirmek, vitrin ödemelerinizi gerçekleştirmek, hizmetlerimiz hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

10.4. Abonelik paketi ve vitrin ödeme formlarımızın kullanabilmesi için mali bilgilerin (kredi kartı numaraları) verilmesini gerektirmektedir. Sitemizden bir abonelik paketi satın aldığınızda ya da vitrin ödemesi yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Toplanan mali bilgiler satın aldığınız hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır.

10.5. 
bursailan.com.tr yukarıda bahsedilen durumlar dışında hiçbir bilginizi 3. şahıslarla paylaşmaz. Gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

 

AlbanianArabicAzerbaijaniBelarusianBulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishSwedishTurkishBosnian